I recently had an opportunity to travel from Vellore to Bangalore by road. Good thing was that the journey took place in a private car. My son in law was driving. My wife and daughter were in the rear seat and I had the front …

ती तिबेटी आजी माझ्या नजरेला पडली ती त्या सुवर्ण मंदिरातून बाहेर पडता पडता. एक रमणीय आणि प्रसन्न वास्तु आणि परिसर बघायला मिळाल्याच्या आनंदावर अलगद तरंगत असतांनाच समोर, मंदिराच्या प्रांगणातील दुकानाशेजारी एका प्लॅस्टिकच्या स्टूलवर बसलेल्या त्या तिबेटी म्हातारीकडे माझं सहज लक्ष गेलं. तिचं डोकं शेजारच्या भींतीला …